۲۲ دی , ۱۳۹۵

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: ۴۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایرانی در جمع موثرترین دانشگاه ها است. آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علمی تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور به ۴۳ مورد افزایش یافت.

moasertarin-daneshgah

به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر گفت:  پایگاه شاخص های اساسی علم (ESI) به عنوان یکی از پایگاه های ISII هر دو ماه یکبار به ارائه دانشگاه های برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقاتشان می پردازد.

وی افزود: در این رتبه بندی، دانشگاه هایی که براساس تعداد استنادها در یکی از رشته های ۲۲ گانه در جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند معرفی می شوند.

دهقانی گفت: این نظام، اطلاعات چهار شاخص اصلی شامل تعداد مدارک نمایه شده در برترین مجلات بین المللی، تعداد کل استنادهای دریافت شده توسط هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی، نسبت تعداد استنادها به ازای مدارک و تعداد مقالات داغ و پراستناد را برای هر یک از دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی که در زمره یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند، ارائه می دهد.

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ موثرترین دانشگاه های جهان مورد بررسی و۳۰ دانشگاه از ایران در جمع موثرترین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان قرار گرفته بودند. در آبان ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشگاه های کشور به ۳۳ مورد و در خرداد ماه ۹۵ تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین ها به ۳۵ مورد افزایش یافته بود.

دهقانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در آخرین بررسی انجام شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور ۴۳ مورد افزایش یافته است.

سرپرست ISC گفت: به طور متوسط رتبه بین المللی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور براساس کمیت تولید علم یا تعداد مدارک ۵۳۵، براساس تعداد کل استنادهای دریافتی رتبه ۸۳۰، براساس تولید علم برتر (مقالات داغ و پراستناد) رتبه ۹۵۸ و براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۱۲۶۷ را داریم.

وی تصریح کرد: می توان از این اعداد نتیجه گیری کرد که در بحث کمیت، بهتر از کیفیت فعالیت کرده ایم. اگر به سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بنگریم می بینیم که مرجعیت علم و فناوری در سطح بین المللی اولین بند مورد تاکید در این سند کلان علم و فناوری است. بنابراین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی علاوه بر کمیت تولید علم بایستی به کیفیت و اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی علم تولید شده و همچنین تعاملات علمی نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۱۸۶ دنیا در حوزه ایمنی شناسی

از لحاظ کمیت تولید علم، در حوزه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه ۱۸۶ دنیا قرار دارد و همچنین از نظر تعداد استنادها با رتبه ۴۸۴ در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته است. رتبه کمیت تولید علم دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پزشکی بالینی ۱۷۵ است. در همین حوزه دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و شیراز به ترتیب رتبه های ۴۴۰ و ۵۷۶ دنیا را کسب کرده اند.

در حوزه داروشناسی و سم شناسی در بین دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب رتبه های ۳۱ و ۱۸۹ دنیا را در اختیار دارند. همچنین براساس کل استنادهای دریافتی یا کیفیت تحقیقات این دو دانشگاه به ترتیب رتبه های ۱۵۷ و ۶۲۱ دنیا را کسب کرده اند.

رتبه ۲۳ دنیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه مقالات ریاضیات

در حوزه ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس نسبت تعداد استناد به مقاله رتبه ۲۳ دنیا را به خود اختصاص داده است که نشان دهند کیفیت بالای مقالات این دانشگاه در حوزه ریاضیات دارد.

در حوزه زمین شناسی، دانشگاه تهران تنها دانشگاه کشور است که در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفته است. این دانشگاه از لحاظ کمیت تولید علم رتبه ۲۳۸ دنیا و از لحاظ کیفیت تولیدات علمی رتبه ۵۴۴ دنیا را کسب کرده است.

دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایران دارای رتبه در حوزه زمین شناسی

در حوزه زیست شناسی و بیوشیمی دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به ترتیب رتبه ۴۳۵ و ۴۹۱ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم را کسب کرده اند و همچنین رتبه ۹۰۱ و ۹۲۴ را از لحاظ نسبت تعداد استنادها به مقالات دارا هستند.

در حوزه شیمی براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مدارک پنج دانشگاه علوم پزشکی تهران، شریف، علم و صنعت ایران، یاسوج و رازی به ترتیب رتبه های ۷۹۷، ۸۲۵، ۸۳۲، ۸۴۲ و ۸۴۹ دنیا را به خود اختصاص داده اند.

رتبه دو دانشگاه در حوزه های مرتبط با علوم اجتماعی

در حوزه های مرتبط با علوم اجتماعی، دانشگاه های علوم پزشکی تهران و تهران به ترتیب براساس کمیت تولید علم رتبه های ۲۹۹ و ۶۵۴ دنیا را در اختیار دارند. این دو دانشگاه از لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در این حوزه به ترتیب رتبه های ۴۵۵ و ۷۹۲ را دارند و همچنین براساس تعداد مقالات برتر رتبه های ۹۳۶ و ۱۱۹۸ دنیا را کسب کرده اند.

در حوزه علوم اعصاب و رفتار دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه ۳۳۱ دنیا از لحاظ کمیت تولید علم قرار دارد.

در حوزه علوم رایانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شاخص تعداد کل استنادهای دریافتی بهتر از سایر دانشگاه ها عمل نموده است بنحوی که جایگاه ۲۰۰ دنیا را به خود اختصاص داده است.

در حوزه علوم کشاورزی و براساس تعداد کل استنادهای دریافتی دانشگاه تهران با کسب رتبه ۱۳۹ دنیا، برترین دانشگاه کشور در سطح کشور است.

در حوزه علوم گیاهان و حیوانات، دانشگاه تهران در صدر قرار دارد و بر اساس تعداد کل استنادهای دریافتی در جایگاه ۴۷۳ دنیا قرار گرفته است.

در حوزه علوم محیطی و بوم شناسی دانشگاه تهران، به لحاظ کمیت تولید علم در رتبه ۲۳۰ و به لحاظ تعداد کل استنادهای دریافتی در رتبه ۵۵۵ دنیا قرار دارد.

رتبه دانشگاه آزاد در علوم مهندسی در زمینه کمیت تولید علم

در حوزه علوم مواد و براساس شاخص نسبت تعداد استنادها به ازاء مقالات به ترتیب سه دانشگاه کاشان، شریف و شیراز رتبه های ۵۵۲، ۵۶۴ و ۵۹۶ دنیا را به خود اختصاص داده اند.

براساس تعداد مقالات برتر، پژوهشگاه دانش های بنیادی در بین سطح کشور در حوزه فیزیک بهترین عملکرد را داشته است و رتبه ۴۳۹ دنیا را به خود اختصاص داده است.

در حوزه مهندسی براساس کمیت تولید علم به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران توانسته اند رتبه های ۲۰، ۵۱، ۵۲ و ۵۴ دنیا را کسب کنند.

جدول رتبه بین المللی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور براساس تعداد مدارک، تعداد استنادها، تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر ( مقالات داغ و پراستناد)

رشته موضوعی

دانشگاه/موسسه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت تعداد استنادها به مدارک

تعداد مقالات برتر

ایمنی شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۶۴۸۴۶۶۴۶۵۹

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۷۵۴۴۲۳۷۰۱۸۳۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۴۴۰۹۶۰۳۸۲۰۲۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۵۷۶۱۲۸۲۳۸۵۵۳۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۶۰۰۱۲۲۵۳۸۱۹۱۷۸۱

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۱۲۱۸۰۱۳۹۰۳۳۱۶۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷۸۵۱۵۷۴۳۸۳۹۱۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸۱۱۱۸۵۶۳۸۹۸۲۰۸۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۸۳۳۱۸۶۸۳۸۹۶۳۷۸۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۱۰۱۱۸۳۱۳۷۵۸۳۷۱۲

دانشگاه تهران

۱۲۵۱۱۸۸۰۳۶۳۰۳۷۱۹

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

۱۴۶۱۳۱۴۲۳۸۸۰۳۷۷۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۴۷۷۲۷۶۱۳۸۱۸۳۱۳۶

دانشگاه شهید بهشتی

۱۶۸۹۲۶۰۶۳۶۳۲۳۷۲۰

جهاد دانشگاهی

۱۸۴۲۳۵۹۶۳۸۰۰۳۷۵۳

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

۱۸۴۵۳۱۶۱۳۷۱۸۲۵۲۴

موسسه پاستور ایران

۱۸۷۱۳۰۳۵۳۶۵۷۳۷۲۴

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۱۹۰۳۳۸۴۹۳۸۱۲۲۵۳۶

داورشناسی و سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۱۱۵۷۷۵۸۳۵۵

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۰۵۸۶۷۷۹۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۸۹۶۲۱۷۷۶۶۹۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۱۵۵۳۴۷۶۹۳۱۳

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۹۵۵۵۱۷۵۲۶۵۶

دانشگاه تهران

۴۹۷۷۱۶۷۳۷۷۰۹

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

۷۷۱۲۹۲۲۰۳۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۲۱۱۴۱۲۳۶۷

زمین شناسی

دانشگاه تهران

۲۳۸۵۴۴۶۰۱۶۰۶

زیست شناسی و بیوشیمی

دانشگاه تهران

۴۳۵۷۴۱۹۰۱۹۰۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۹۱۹۲۸۹۲۴۸۵۱

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۲۱۶۶۱۱۲۸۳۹۰

دانشگاه تهران

۱۷۸۳۴۷۹۶۰۶۱۳

دانشگاه تربیت مدرس

۲۵۰۳۸۲۸۶۹۵۵۲

دانشگاه صنعتی شریف

۳۶۶۴۵۶۸۲۵۴۱۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۸۰۵۷۷۹۸۹۶۱۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۸۴۶۸۱۱۰۸۷۱۱۳۸

دانشگاه شیراز

۴۴۱۵۵۲۸۷۹۹۰۶

دانشگاه شهید بهشتی

۴۵۹۶۱۳۹۳۵۹۸۳

دانشگاه پیام نور

۴۹۶۹۰۶۱۱۳۳۸۹۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۵۶۹۰۷۱۱۱۶۱۰۰۵

دانشگاه بوعلی سینا

۵۸۳۶۷۷۹۰۰۱۰۴۲

دانشگاه تبریز

۶۴۴۷۶۵۹۴۲۱۰۴۸

دانشگاه اصفهان

۶۴۵۸۵۸۱۰۲۸۱۱۰۵

دانشگاه رازی

۶۵۱۶۹۴۸۴۹۹۱۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۸۹۶۹۹۷۹۷۶۹۲

دانشگاه کاشان

۷۰۲۹۶۹۱۰۷۱۱۱۰۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۴۵۷۷۹۸۳۲۷۸۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۴۶۱۱۲۲۱۰۸۱۱۱۱۹

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۹۱۵۱۰۹۸۹۸۰۱۰۹۲

دانشگاه الزهرا (س)

۹۱۹۱۰۰۹۸۸۲۸۷۴

دانشگاه یاسوج

۹۳۴۹۹۸۸۴۲۴۴۵

علوم اجتماعی، کلیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۹۹۴۵۵۱۲۰۰۹۳۶

دانشگاه تهران

۶۵۴۷۹۲۱۰۶۰۱۱۹۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۸۰۴۱۱۰۲۱۱۹۳۱۱۶۲

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۰۵۰۹۹۱۴۶۰۹۹۶

علوم اعصاب و رفتار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۳۱۶۳۷۷۸۶۷۴۳

علوم رایانه

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۷۲۰۵۳۷۷۱۷۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۴۴۲۰۰۳۲۲۱۷۲

دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۴۳۵۷۳۸۲۳۱۸

دانشگاه تهران

۱۹۲۲۸۳۳۳۲۳۶۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۳۷۳۶۶۳۵۲۱۷۵

علوم کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۹۲۵۴۷۵۴۸۸

دانشگاه تهران

۶۶۱۳۹۶۷۲۲۷۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۳۱۳۰۹۶۳۶۲۸۱

دانشگاه شیراز

۲۳۹۴۴۸۷۱۹۵۷۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۶۷۴۷۴۷۱۰۷۰۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۶۸۳۸۹۶۷۰۴۶۴

دانشگاه تبریز

۳۵۶۵۴۷۶۶۹۵۷۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۵۳۰۶۸۲۶۱۹۴۶۶

علوم گیاهان و حیوانات

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲۸۶۸۸۱۱۲۰۱۰۲۹

دانشگاه تهران

۱۴۲۴۷۳۱۰۹۴۷۳۴

دانشگاه شیراز

۳۸۰۹۶۲۱۱۱۱۱۰۳۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۳۳۱۰۳۵۱۱۰۹۱۰۲۸

دانشگاه تربیت مدرس

۴۴۵۸۱۳۱۰۶۱۱۱۰۵

علوم محیطی و بوم شناسی

دانشگاه تهران

۲۳۰۵۵۵۷۹۴۶۸۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۲۷۲۲۸۰۵۶۵۷

علوم مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۸۱۸۷۷۳۹۲۷۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۱۴۲۴۰۶۹۹۴۷۹

دانشگاه تهران

۱۱۵۲۲۲۶۶۱۴۰۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳۱۲۴۵۶۵۲۳۲۸

دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۷۲۲۶۵۶۴۵۷۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۸۹۳۳۸۷۰۲۶۷۵

دانشگاه تربیت مدرس

۳۱۵۴۹۱۷۰۱۵۸۵

دانشگاه شیراز

۵۲۰۶۳۱۵۹۶۷۵۳

دانشگاه کاشان

۵۴۲۶۰۸۵۵۲۴۵۱

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۴۳۵۱۰۷۰۴۴۴۵

دانشگاه صنعتی شریف

۴۷۹۵۲۷۵۵۱۵۴۷

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۶۴۸۶۸۲۴۵۶۴۳۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۵۱۶۵۷۴۱۲۴۶۴

مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۶۹۱۲۱۰۱۷

دانشگاه صنعتی شریف

۵۱۱۰۹۱۱۴۳۳۱۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵۲۱۰۲۱۰۹۱۱۳۴

دانشگاه تهران

۵۴۹۷۱۰۶۱۵۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۷۱۱۶۱۰۷۸۲۲۴

دانشگاه تربیت مدرس

۲۲۱۲۴۵۷۳۹۲۸۳

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۲۵۷۴۲۲۱۱۸۰۳۸۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۹۸۳۸۲۱۰۴۸۵۱۳

دانشگاه شیراز

۳۰۰۴۱۱۱۰۸۹۵۹۲

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۳۷۴۷۷۱۱۴۹۲۶۱

دانشگاه تبریز

۳۴۲۳۴۵۶۵۳۲۵۷

دانشگاه شهید بهشتی

۵۲۹۶۷۷۱۱۳۷۱۰۲۴

دانشگاه سمنان

۶۷۱۷۳۳۹۴۱۳۱۲

دانشگاه صنعتی بابل

۷۰۹۶۳۵۴۷۲۱۳۲

دانشگاه اصفهان

۷۱۶۹۷۰۱۱۹۴۱۱۰۴

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۷۲۸۱۰۴۴۱۲۲۹۱۰۲۶

دانشگاه ارومیه

۷۶۶۹۶۵۱۱۶۰۱۱۰۱

دانشگاه گیلان

۷۹۳۱۰۰۷۱۱۷۵۴۵۳

دانشگاه رازی

۸۲۲۹۰۶۹۹۰۴۷۹

دانشگاه صنعتی شیراز

۸۷۳۸۰۵۵۴۹۴۴۱

دانشگاه بوعلی سینا

۹۰۲۷۶۳۳۷۰۴۰۵

دانشگاه یزد

۹۰۶۱۱۲۲۱۱۵۱۱۰۹۵

دانشگاه کاشان

۹۴۱۹۷۶۸۹۳۵۰۱

دانشگاه صنعتی شاهرود

۹۴۵۱۱۲۶۱۱۱۷۱۲۰۰

دانشگاه صنعتی سهند

۱۰۵۷۱۲۵۷۱۱۰۵۷۰۷

دانشگاه یاسوج

۱۲۵۹۱۱۰۸۵۸۴۷۰

جدول مقایسه دانشگاهها بر اساس تعداد مدارک، تعداد استنادها ، نسبت تعداد استنادها به مدارک و تعداد مقالات برتر

رشته موضوعی

دانشگاه/موسسه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت تعداد استنادها به مدارک

تعداد مقالات برتر

ایمنی شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸۱۵۶۴۸۰۷.۹۵۰

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۵۲۷۵۲۱۶۱۶.۹۳۲۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۲۲۹۱۷۲۰۹۵.۳۳۶

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۱۶۶۱۱۵۴۷۵.۳۳۹

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۲۷۲۱۰۷۷۲۴.۷۴۲

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵۲۱۷۵۹۸۵۱۱

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۱۳۶۱۰۳۳٫۵۶۲

دانشگاه تربیت مدرس

۹۴۵۵۹۵۳۶.۳۱

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۴۶۰۵۷۷۸۳٫۹۶۶

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۴۱۰۵۷۱۲۴.۰۵۰

دانشگاه تهران

۷۵۴۵۶۴۵۷.۴۹۱

دانشگاه شهید بهشتی

۴۳۵۳۲۵۸۷.۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۵۶۲۲۹۹۸۵.۳۳۳

موسسه پاستور ایران

۳۵۹۲۶۱۹۷.۳۱

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

۵۷۴۲۴۹۸۴.۳۵۰

دانشگاه علوم پزشکی مازنداران

۳۶۵۲۴۸۲۶.۸۵

جهاد دانشگاهی

۳۶۶۲۰۷۷۵.۶۷۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۳۴۸۱۸۸۸۵.۴۳۴

داورشناسی و سم شناسی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۶۷۱۳۴۵۸۷.۲۱۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷۲۹۴۷۵۴۶.۵۲۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۶۰۱۴۵۹۱۷.۶۴۲

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۲۶۴۲۰۴۴.۵۴۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۹۲۳۹۳۸۴.۹۷۱

دانشگاه تهران

۳۹۵۳۳۳۸۸.۴۵۱

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۱۶۵۴۵۸۳٫۸۵۳۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۱۵۵۱۲۵۸.۳۳۲۴

زمین شناسی

دانشگاه تهران

۱۰۷۸۵۷۹۳۵.۳۷۰

زیست شناسی و بیوشیمی

دانشگاه تهران

۸۵۶۷۵۰۱۸.۷۶۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۵۳۵۳۶۷۷.۱۳۲

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۴۲۰۵۲۹۷۳۶.۲۹۲۱

دانشگاه تهران

۳۰۶۰۲۹۴۸۵۹٫۶۴۱۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۴۲۶۲۶۹۴۶۱۱.۱۱۱۳

دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۱۷۲۲۶۳۸۱۱.۸۱۱۹

دانشگاه شیراز

۱۶۳۰۱۷۶۹۶۱۰.۸۶۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۸۴۰۱۶۸۵۳۹٫۱۶۱۰

دانشگاه شهید بهشتی

۱۵۸۲۱۵۸۹۱۱۰.۰۴۳

دانشگاه بوعلی سینا

۱۲۹۷۱۳۷۴۵۱۰.۶۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۸۳۳۱۳۶۴۲۷.۴۴۰

دانشگاه رازی

۱۱۶۵۱۳۴۰۱۱۱.۵۴

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰۷۵۱۳۲۰۰۱۲٫۲۸۸

دانشگاه تبریز

۱۱۷۸۱۱۶۹۸۹٫۹۳۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۹۸۷۱۱۵۳۰۱۱.۶۸۶

دانشگاه اصفهان

۱۱۷۶۱۰۰۱۸۸.۵۲۱

دانشگاه پیام نور

۱۴۹۹۹۱۹۶۶.۱۳۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۶۸۹۱۹۶۶.۷۲۳

دانشگاه کاشان

۱۰۵۸۸۳۱۴۷.۸۶۱

دانشگاه یاسوج

۶۷۵۷۸۲۱۱۱.۵۹۱۷

دانشگاه الزهرا (س)

۶۹۸۷۵۷۰۱۰.۸۵۵

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۷۰۴۶۵۷۵۹٫۳۴۱

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۱۷۶۲۲۵۷.۶۲۱

علوم اجتماعی، کلیات

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۱۳۹۵۰۰۱۴.۳۹۳

دانشگاه تهران

۴۲۵۲۳۴۰۵.۵۱۱

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۱۸۲۱۶۸۹۹٫۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۱۵۱۳۹۶۴.۴۳۱

علوم اعصاب و رفتار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۹۰۳۶۹۲۰۷.۶۶۱

علوم رایانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۸۹۳۴۷۵۶۵.۳۳۱۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱۳۸۴۷۲۸۴.۱۵۱۰

دانشگاه تهران

۷۰۴۳۶۵۹۵.۲۳

دانشگاه صنعتی شریف

۷۸۸۳۰۳۵۳٫۸۵۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵۹۳۲۹۲۶۴.۹۳۱۰

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

۱۴۶۶۹۱۸۸۶.۲۷۹

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶۱۹۵۴۷۲۳٫۳۸۲۱

دانشگاه تربیت مدرس

۶۲۳۴۴۴۷۷.۱۴۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۵۴۹۳۴۹۱۶.۳۶۵

دانشگاه شیراز

۶۰۸۳۰۸۸۵.۰۸۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۵۰۲۹۲۴۵.۳۲۱

دانشگاه تبریز

۳۹۱۲۴۹۵۶.۳۸۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۵۳۱۹۱۳۷.۵۶۵

علوم گیاهان و حیوانات

دانشگاه تهران

۱۸۷۶۷۶۹۱۴.۱۶

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۳۹۴۷۱۳۲٫۳۱۲

دانشگاه تربیت مدرس

۷۳۲۳۶۷۱۵.۰۲۰

دانشگاه شیراز

۸۴۰۲۷۹۲۳٫۳۲۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۷۴۳۲۵۱۳۳٫۳۸۲

علوم محیطی و بوم شناسی

دانشگاه تهران

۸۵۹۵۸۶۸۶.۸۳۴

دانشگاه آزاد اسلامی

۸۳۰۳۸۸۸۴.۶۸۵

علوم مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱۰۷۱۸۴۶۹۵.۹۴۱۴

دانشگاه تهران

۱۹۹۳۱۶۵۰۱۸.۲۸۸

دانشگاه صنعتی شریف

۱۶۲۰۱۶۰۷۱۹٫۹۲۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱۹۹۷۱۴۹۴۱۷.۴۸۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۷۴۹۱۴۷۸۰۸.۴۵۱۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۳۶۵۱۰۱۰۵۷.۴۲

دانشگاه تربیت مدرس

۹۰۸۶۷۴۷۷.۴۳۴

دانشگاه کاشان

۵۰۷۵۱۴۷۱۰.۱۵۷

دانشگاه شیراز

۵۳۴۵۰۱۳۹٫۳۹۰

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۰۲۶۲۳۲۰۲۷.۶۷۴۹

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۷۹۲۱۹۳۱۱۳٫۸۹۳۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

۹۰۱۱۵۳۳۹۱۷.۰۲۴۶

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۹۱۶۱۴۶۱۳۱۵.۹۵۴۹

مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی

۶۵۶۱۳۰۱۵۴۴.۶۱۰۷

دانشگاه تهران

۴۲۵۶۲۴۶۹۹۵.۸۵۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۳۲۸۲۴۲۰۱۵.۵۹۳۶

دانشگاه صنعتی شریف

۴۳۳۰۲۲۹۰۹۵.۲۹۱۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۸۵۴۲۱۸۶۷۵.۶۷۲۶

دانشگاه تربیت مدرس

۱۸۸۷۱۳۶۱۹۷.۲۲۲۲

دانشگاه تبریز

۱۳۱۱۹۹۴۷۷.۵۹۲۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۵۳۴۹۰۶۴۵.۹۱۱۱

دانشگاه شیراز

۱۵۲۰۸۵۰۷۵.۶۹

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۱۶۷۶۸۲۷۸۴.۹۴۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۴۳۷۰۰۸۵.۲۲۲۳

دانشگاه صنعتی بابل

۵۹۸۴۹۶۲۸.۳۳۶

دانشگاه شهید بهشتی

۸۴۹۴۵۰۵۵.۳۱۳

دانشگاه سمنان

۶۳۸۴۰۸۲۶.۴۱۹

دانشگاه بوعلی سینا

۴۳۷۳۸۷۷۸.۸۷۱۴

دانشگاه صنعتی شیراز

۴۵۳۳۶۰۸۷.۹۶۱۳

دانشگاه رازی

۴۹۲۳۰۳۶۶.۱۷۱۲

دانشگاه ارومیه

۵۴۵۲۸۱۱۵.۱۶۲

دانشگاه اصفهان

۵۹۲۲۷۹۴۴.۷۲۲

دانشگاه کاشان

۴۱۶۲۷۶۰۶.۶۳۱۱

دانشگاه گیلان

۵۲۶۲۶۴۲۵.۰۲۱۳

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۵۸۳۲۵۱۳۴.۳۱۳

دانشگاه یاسوج

۱۷۰۲۲۸۹۱۳٫۴۶۱۲

دانشگاه یزد

۴۳۳۲۲۵۶۵.۲۱۲

دانشگاه صنعتی شاهرود

۴۱۳۲۲۴۲۵.۴۳۱

دانشگاه صنعتی سهند

۳۴۵۱۹۰۸۵.۵۳۷
۴۳ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایرانی در جمع موثرترین دانشگاه ها
رتبه دهی به این مطلب
اين مطلب را به اشتراك بگذاريد
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *