۲۵ اسفند , ۱۳۹۳
دسته بندی: MSRT
No-Preview

این آزمون، یکی از آزمون های ملی زبان انگلیسی است که سالانه حداقل ۱۰ بار در تهران و برخی شهرستانها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار می گردد. مدرک کسب شده در این آزمون، حین مصاحبه دکتری و یا قبل از برگزاری آزمون جامع دکتری، توسط کلیه دانشگاه های سراسری و کلیه واحدهای دانشگاه آزاد قابل پذیرش و […]

ادامه مطلب